Statut szkoły podstawowej 2022

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Jana Pawła II W PIGŁOWICACH

Skan Statutu szkoły