Historia szkoły

Rok 1864 – szkoła parafialna  
Brak danych; akta szkoły spalone w czasie II wojny światowej przez Niemkę – zwolenniczkę Hakaty – wroga Polaków (informacja na podstawie zeznań ówczesnych mieszkańców Pigłowic, m.in. pana Wawrzyńca Sochy – jego dom już nie istnieje). 

Rok 1945/46 do 1952
Szkoła jednoklasowa, zajęcia odbywały się w budynku szkolnym – starym (obecnie budynek mieszkalny nr 5) Kierownicy: p.Kornecki, p. Antoni Wentura. Nauczyciel: p. Edward Marciniak, Gertruda Konieczna (1949/50 – 1950/51)

Rok 1952/53
Zajęcia w budynku starej szkoły – kierownik p. Irena Nowak. 

Rok 1953/54
Szkoła mieści się w dwóch budynkach (sala w pałacu i stara szkoła). 

7 klas, 4 oddziały (zajęcia łączone), ok. 90 uczniów. 
Kierownik: p. Irena Nowak 
Nauczyciele: p. Władysława Grześkowiakówna, p. Władysław Dębicki, p. Marek Chmiel (na miejsce p.Marciniaka – powołany do wojska ). 

Rok 1954/55
7 klas, 4 oddziały, ok. 89 uczniów. 

Kierownik: p. Irena Nowak 
Nauczyciele: p. Wł. Grześkowiakówna, p. Wł. Dębicki, p. M. Chmiel. Wielka absencja w szkole – dzieci masowo chorują na grypę i inne choroby zakaźne. 

Rok 1955/56
7 klas, 4 oddziały, ok. 82 uczniów. 

Kierownik: p. Irena Nowak 
Nauczyciele: p. Wł. Grześkowiakówna, p. Wł. Dębicki, p. E. Marciniak (wrócił z wojska, dodatkowo uczył w Mądrym), p. Marek Chmiel skierowany do Zwoli Panują trudne warunki nauczania ze względu na brak nauczycieli. 

Rok 1956/57
7 klas, ok. 94 uczniów. 

Kierownik: p. Irena Nowak 
Nauczyciele: E. Marciniak, Wł. Dębicki, Irena Kordecka.

Rok 1957/58 – szkoła w całości przeniesiona do pałacu.
7 klas, 113 uczniów. 
Kierownik: Irena Nowak 
Nauczyciele: E. Marciniak, Wł. Dębicki, I. Kordecka. 

Rok 1958/59
7 klas, 133 uczniów 

Kierownik: Irena Nowak. 
Nauczyciele: Irena Kordecka, Krystyna Drabent, Bronisław Jankowski. 
W budynku starej szkoły, w dawnej sali lekcyjnej urządzono 3 pokoje dla nauczycieli. 

Rok 1959/60
7 klas, 151 uczniów. 

Kierownik: Irena Nowak 
Nauczyciele: Irena Kordecka, Krystyna Drabent, Irena Węclewska. 

Rok 1960/61
7 klas, 158 uczniów 

Kierownik: Irena Nowak 
Nauczyciele: K. Drabent, I. Węclewska, Stefan Kurkowski. 

Rok 1961/62
7 klas, 150 uczniów 

Kierownik: Irena Nowak – do 6 marca 1961r. Marian Skibiński – od 6 marca 1961r. 
Nauczyciele: Krystyna Drabent-Bober (odeszła w grudniu 1961r.), Irena Węclewska-Skibińska, Stefan Kurkowski, Maria Pietrzak (od stycznia 1962r.)

Rok 1962/63
7 klas, 162 uczniów 

Kierownik: Marian Skibiński. 
Nauczyciele: Irena Skibińska, Maria Pietrzak, Stefan Kurkowski, Czesław Pietrzak. 
Zyskano 2 dodatkowe pomieszczenia w pałacu (w sumie 4 izby lekcyjne, hol, kancelaria-pokój nauczycielski), klasy mają osobne wejścia. 

Rok 1963/64
7 klas, 160 uczniów 

Kierownik: Marian Skibiński 
Nauczyciele: I. Skibińska, M. Pietrzak, S. Kurkowski, Cz. Pietrzak 

Rok 1964/65
7 klas,161 uczniów 

Kierownik: Marian Skibiński 
Nauczyciele: Irena Skibińska, Czesław Pietrzak, Maria Pietrzak, Stefan Kurkowski. 

Rok 1965/66
8 klas, 165 uczniów 

Kierownik: Marian Skibiński 
Nauczyciele: Irena Skibińska, Czesław Pietrzak, Lubomiła Pawlak, Paweł Jaskólski, Regina Matuszak. 9 uczniów przekazano do Mądrych, 6 uczniów przekazano do szkół specjalnych, .p. Stefan Kurkowski uczy w Mądrych. 

Rok 1966/67
8 klas, 150 uczniów 

Kierownik: Marian Skibiński 
Nauczyciele: Irena Skibińska, Czesław Pietrzak, Regina Matuszak, Paweł Jaskólski, Lubomiła Pawlak. Na pierwszym piętrze zyskano 2 pomieszczenia (biblioteka, kancelaria). 

Rok 1967/1968
8 klas, 148 uczniów 

Kierownik: Marian Skibiński 
Nauczyciele: Irena Skibińska, Czesław Pietrzak, Regina Matuszak, Paweł Jaskólski, Lubomiła Pawlak. 

Rok 1968/69
8 klas, 129 uczniów 

Kierownik: Marian Skibiński 
Nauczyciele: Irena Skibińska, Regina Matuszak, Paweł Jaskólski, Lubomiła Pawlak, Barbara Błaszyk, Halina Olejniczak. 

Rok 1969/70
8 klas, 134 uczniów 

Kierownik: Marian Skibiński 
Nauczyciele: Irena Skibińska, Lubomiła Pawlak, Barbara Błaszyk, Halina Olejniczak, Regina Matuszak-Kluczyńska. Spotkanie z pisarką Wandą Żółkiewską. 

Rok 1970/71
8 klas, 132 uczniów 

Kierownik: Marian Skibiński 
Nauczyciele: Irena Skibińska, Barbara Błaszyk, Halina Olejniczak-Przybylska, Lubomiła Pawlak-Socha, Łucja Sikorska. 

Rok 1971/72
8 klas, 115 uczniów 

Dyrektor: Marian Skibiński 
Nauczyciele: Irena Skibińska, Barbara Błaszyk, Halina Przybylska, Lubomiła Socha, Łucja Sikorska. Gruntowny remont szkoły-pałacu; parter, piętro, uporządkowano piwnice i pomieszczenia na poddaszu. 

Rok 1972/73
8 klas, 124 uczniów 

Dyrektor: Marian Skibiński 
Nauczyciele: Irena Skibińska, Barbara Błaszyk, Halina Przybylska, Lubomiła Socha, Bogdan Szczodrowski, Zbigniew Borzymowski (na zastępstwie) 

Rok 1973/74
8 klas, 121 uczniów 

Dyrektor: Marian Skibiński 
Nauczyciele: Irena Skibińska, Halina Przybylska, Barbara Błaszyk-Szczepaniak, Lubomiła Socha, Łucja Sikorska.

Rok 1974/75
8 klas, 154 uczniów 

Dyrektor: Marian Skibiński 
Nauczyciele: Halina Przybylska, Lubomiła Socha, Łucja Sikorska, Ewa Rogowska-Kałas, Czesław Pietrzak – 12 godz., Zb. Borzymowski – 13 godz. Irena Skibińska – roczny urlop zdrowotny. 

Szkoła Podstawowa Mądre – filia Szkoły Podstawowej Pigłowice: 4 klasy, 2 oddziały, 44uczniów
Kierownik: Czesław Pietrzak 
Nauczyciel: Barbara Filipiak Szkoła Podst. Pigłowice razem z filią Mądre podlega Zbiorczej Szkole Gminnej w Zaniemyślu. 

Rok 1975/76
8 klas, 104 uczniów (odeszły dzieci ze Strzeszek do Słupii) 

Dyrektor: Marian Skibiński 
Nauczyciele: Irena Skibińska, Halina Przybylska, Łucja Sikorska, Hanna Bukczyńska, – w niepełnym wymiarze godzin: Cz. Pietrzak, Zb. Borzymowski, St.Geldner. 
Zaczęło działać ognisko przedszkolne – zajęcia częściowo z kl. I prowadzące: Hanna Bukczyńska, Irena Skibińska. *Filia Mądre:* 4 klasy, 2 oddziały, 37 uczniów 
Kierownik: Czesław Pietrzak 
Nauczyciel: Barbara Filipiak 

Rok 1976/77
8 klas,(6 oddziałów), 104 uczniów 

Dyrektor: Marian Skibiński 
Nauczyciele: Irena Skibińska, Łucja Sikorska, Hanna Bukczyńska, Hanna Małecka (od 10.01.77r.), Czesław Pietrzak (13 godz.), H. Przybylska – urlop zdrowotny. *Filia Mądre:* 4 klasy, 2 oddziały, 29 uczniów Kierownik: Czesław Pietrzak Nauczyciel: Barbara Filipiak 

Rok 1977/78
Obniżenie stopnia organizacyjnego, szkoła jest filią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Zaniemyślu. Klasy I – IV, 2 oddziały, oddział przedszkolny (5 i 6 latki), 35 uczniów 

Kierownik: Marian Skibiński 
Nauczyciel: Irena Skibińska Konferencje Rady Pedagogicznej w Zaniemyślu. 

Rok 1982/83
Klasy I – IV, 2 oddziały + oddział przedszkolny, 34 uczniów 

Kierownik: Marian Skibiński 
Nauczyciele: Irena Skibińska, Małgorzata Ryll 

Rok 1983/84
od 1.IX.1983r. Szkoła Podstawowa w Pigłowicach staje się jednostką samodzielną, przestaje być punktem filialnym Zbiorczej Szkoły Gminnej w Zaniemyślu. 4 klasy + oddział przedszkolny, 36 uczniów 

Dyrektor: Marian Skibiński 
Nauczyciele: Irena Skibińska, Małgorzata Ryll, Grażyna Piątek. 

Rok 1984/85
5 klas + oddział przedszkolny, 48 uczniów 

Dyrektor: Marian Skibiński 
Nauczyciele: Irena Skibińska, Małgorzata Ryll-Bochyńska (urlop zdrowotny), Grażyna Piątek, Gabriela Pieszyk, Małgorzata Skibińska.