Uzależnienie cyfrowe

Uzaleznienie

Szanowni Rodzice,

odkąd środki masowego przekazu stały się bez ograniczeń dostępne dla wszystkich, a cyfryzacja i komputeryzacja zdominowały sposób porozumiewania się ludzi, odtąd przed rodzicami i nauczycielami powstały nowe wyzwania wychowawcze. Mamy do czynienia także z nową formą przemocy. Na cyberprzemoc szczególnie narażone są dzieci. W trosce o ich dobro szkoła organizuje całkowicie bezpłatne szkolenie dla rodziców uczniów szkół podstawowych pt„Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży”!, na którym poruszony zostanie problem uzależnienia od Internetu i cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, na które Państwa serdecznie zaprasza.

Spotkanie to odbędzie się dnia 18.03.2020 r. o godz. 17:00 w naszej szkole i  poprowadzi je prof. WWSSE dr Jakub Andrzejczak, który od lat zajmuje się wpływem technologii cyfrowych na społeczeństwo, w szczególności na socjalizację i edukację młodych ludzi. Koszt takiego spotkania wynosi 1500 zł i w całości finansowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaniemyślu.

Bardzo liczymy na Państwa  obecność, gdyż niezmiernie ważne jest, aby rodzice wnikliwie poznali zjawisko cyberprzemocy, nauczyli się zapobiegać jej powstawaniu oraz w odpowiednim czasie reagować w sytuacjach dostrzeżonego zagrożenia. Wspólnie chrońmy nasze dzieci!!!

Uzaleznienie