Projekt z małej szkoły w wielki świat

logo-z maej szkoły kopia kopia-2-large

 

 


  

 

 Czas na podsumowanie
Projekt społeczno-obywatelski „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” realizowany z uczniami klasy IV, V, VI Szkoły Podstawowej od roku 2010 do 2013 został zakończony. W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie pracowali w czterech 20-godzinnych projektach zgodnych z podstawą programową: „Sołectwo – nasz Samorząd”, „Gra w Samorząd”, „W zgodzie z naturą i tradycją”, „My i nasi reprezentanci – partnerstwo w każdej sprawie”. Każdy z projektów prezentowany był na forum szkoły i nie tylko. Projekt „W zgodzie z naturą i tradycją” zaciekawił również liczne rzesze dorosłych odwiedzających naszą szkołę 27.04.2013 r. podczas „Drzwi Otwartych”. Wytrwałość i zaangażowanie grupy projekcyjnej przyniosła wymierne efekty, choć przyznają, że ani im, ani mi nie było łatwo ogarnąć materię trudów związaną z transformacją ustrojową i zrozumieniem istoty demokracji. Uczniowie biorący udział w projekcie osiągnęli świadomość bycia obywatelami i współtwórcami życia w swojej „małej ojczyźnie”. Nauczyli się zaangażowania w sprawy lokalne, w prace samorządowe. Uwierzyli, że mogą mieć wpływ na poprawę i infrastrukturę, warunków życia dzieci i dorosłych. Dzięki projektom potrafią komunikować się z reprezentantami władzy lokalnej, przedstawiać im swoje stanowisko. Wiedzą, jak wpływać na gminę. Przykładem tego jest petycja, z którą przybyli na spotkanie z wójtem – panem Krzysztofem Urbasem. Nie jest im obce funkcjonowanie gminy w poszczególnych referatach. Wiedzą, co to jest budżet gminy i jak można wpływać na jego przeznaczenie, uczestnicząc w posiedzeniach Rady Gminy, wnosząc swoje interpelacje. Takie pojęcia, jak: samorząd, sołectwo, globalizacja, urbanizacja, europeizacja, pikieta, petycja, stały się im bliskie. Wiedzą, że to oni teraz w swoich małych miejscowościach mogą wpływać na działalność swoich sołectw. Jedno jest pewne – grupa projekcyjna, to dzieci aktywne, zaangażowane w życie szkoły, z pomysłami na ciekawe przedsięwzięcia, które skutecznie wdrażają w życie szkoły. Łączy je to, co w społeczeństwie najważniejsze, że wespół – zespół można osiągnąć wiele. W lipcu czeka nas ostatni trzeci „Obóz odkrywców”. Będzie to okazja do wcielenia się w rolę badaczy, poszukiwaczy, a przede wszystkim miłego, spędzenia czasu razem. Ahoj moi młodzi Samorządowcy! Działajcie! Chciejcie podejmować się wyzwań dla siebie, dla innych, dla swojej „małej ojczyzny”. Od Was wiele zależy. Wespół, zespół zdołacie wykreować swoje wymarzone miejsce na ziemi, które jest tak blisko Was. Jesteście przecież wartością sami w sobie. Kapitał ludzki to Wy.

Mała szkoła 2012/2013

Mała szkoła

Zielone etykietki

Mała szkoła 2011/2012
Mała szkoła 2010/2011