Młodzi Bezpieczni

PROJEKT MŁODZI BEZPIECZNI

Fundacja Pro Familia Mea powstała z inicjatywy CBDiO, przy którym działa Stowarzyszenie Pamiętamy skąd jesteście, zrzeszające byłych funkcjonariuszy służb mundurowych.
To właśnie dzięki ich kompetencjom i doświadczeniu Fundacja jako pierwsza w Polsce może realnie zwalczać narkotyki i dopalacze w szkołach i ich otoczeniu.
Jesteśmy pierwszą pozarządową organizacją w Polsce w pełni przygotowaną do skutecznego działania, w którym widać doświadczenie współpracujących z nami osób.
Nasz zespół tworzą ludzie, którzy przez wiele pracy dotykali problemu narkotyków na różnych płaszczyznach: policjanci, psycholodzy, lekarze, strażnicy miejscy, żołnierze, strażnicy graniczni.
Przygotowując kolejne projekty Fundacja poświęca wiele czasu na przeanalizowanie i zweryfikowanie możliwości ich realizacji.
Dlatego każdy z nich nastawiony jest na realne i szybkie działanie, a nie na tworzenie nieefektywnej i drogiej biurokracji.