Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


  eTwinning

Strategia „Poznaj siebie, rozwiń skrzydła. Recepta na dobry zawód” 
w ramach koncepcji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020 z przeznaczeniem dla uczniów klas IV- VIII

Strategia „Poznaj siebie, rozwiń skrzydła. Recepta na dobry zawód” wpisana
w koncepcję pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach z przeznaczeniem dla uczniów klas IV – VIII zrealizowana zostanie w oparciu o główny cel, którym jest:

Przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej, zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.

KLASY: IV – VIII

W roku szkolnym 2019/2020 zrealizowana zostanie strategia, w myśl której uczniowie podczas zajęć z wychowawcą poznają swoje mocne i słabe strony, zdolności i umiejętności oraz zainteresowania, będą doskonalić umiejętność wyznaczania sobie celów i planowania działań, a także rozwiną wyobraźnię poprzez marzenia i dążenia do ich realizacji. Będą budować poczucie własnej wartości i prawidłowej samooceny poprzez rozwój świadomości własnych uczuć, potrzeb i schematów radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Będą pielęgnować kreatywność i ciekawość oraz rozwijać zdolności poznawcze.

Działania podejmowane w ramach strategii będą doskonaliły kompetencje społeczne
i obywatelskie uczniów, a także ich kreatywność i przedsiębiorczość.

Działania zaplanowane w ramach strategii obejmują:

  • lekcje wychowawcze realizujące tematykę zgodną z założeniami ujętymi
    w strategii;
  • prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów;
  • wycieczki i wyjazdy edukacyjne;
  • spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych;
  • spotkania z doradcą zawodowym z PPP w Środzie Wlkp.

Wskazane poniżej działania wynikają z zapisów podstawy programowej opracowanej dla uczniów II etapu edukacyjnego i mają na celu poszerzenie możliwości poznawczych uczniów rozwijanych podczas pracy na lekcjach.

Zadania

Termin

Cele

Lekcje wychowawcze poświecone tematyce związanej z kreatywnością, marzeniami, przyjaźnią i radzeniem sobie w trudnych sytuacjach

Cały rok

- Rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić ich odporność na stres, ukształtować optymistycznie, pozytywne nastawienie do życia;
Rozwijanie umiejętności współpracy i budowania dobrych relacji z innymi;
Nauczanie uważnego i świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do innych ludzi i do samego siebie;
- Kształtowanie poczucia przynależności do grupy oraz rozwijanie umiejętności społecznych, kształtowanie przyjaznych relacji z innymi i umiejętności porozumiewania się;
Rozwijanie kreatywności, pracowitości i umiejętności uczenia się, budowanie samoakceptacji, prawidłowej samooceny poprzez rozpoznawanie swoich mocnych stron i talentów;
Ukształtowanie postawy szczerości i uczciwości wobec siebie i innych;
Rozwijanie umiejętności wyznaczania celów i planowania działań, rozwijanie wyobraźni poprzez marzenia i dążenie do ich realizacji;
Kształtowanie wytrwałości i umiejętności dążenia do celu mimo pojawiających się trudności;
Szukanie różnych strategii i rozwiązań;
Radzenie sobie ze zniechęceniem, frustracją, trudnościami;
Rozwijanie śmiałości u dzieci, stymulowanie wyobraźni;
Umiejętność określenia własnych potrzeb, pragnień;
Uświadomienie pozytywnego wpływu marzeń na życie;
Przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej, zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami;
Wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych;
Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania;
Wdrażanie uczniów do umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron;
Przygotowanie uczniów do podejmowania właściwych decyzji życiowych i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, tj. bezrobocie, stres, problemy zdrowotne.

Wyjazd uczniów klas V i VI SP do Poznania na przedstawienie pt. „Opowieści biblijne”

Wrzesień

- Kształtowanie poczucia przynależności do grupy oraz rozwijanie umiejętności społecznych, kształtowanie przyjaznych relacji z innymi i umiejętności porozumiewania się;
Korzystanie z zasobów instytucji kulturalnych;
Rozbudzanie w uczniach ciekawości poznawczej oraz umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu;
Odwiedzenie miejsc ważnych ze względu na ich historyczne i kulturowe dziedzictwo.
Zapoznanie z zasadami zachowania się w teatrze;
Umiejętność wyrażania własnej opinii na temat przedstawienia;
Zapoznanie z realiami pracy aktora teatralnego.

Wyjazd uczniów klas V SP do Młodzikowa

Wrzesień

- Kształtowanie poczucia przynależności do grupy oraz rozwijanie umiejętności społecznych, kształtowanie przyjaznych relacji z innymi i umiejętności porozumiewania się;
Rozbudzanie w uczniach ciekawości poznawczej oraz umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu;
-
 Odwiedzenie miejsc ważnych ze względu na ich historyczne i kulturowe dziedzictwo;

- Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

Wyjazd uczniów klas V-VIII SP na obóz językowy Euroweek

Październik

- Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników;
- Rozwijanie inteligencji potrzebnej w tak zmieniającym się świecie;
Uczenie wielokulturowości, komunikacji społecznej, kreatywności;
-
 Rozwijanie poczucia pewności siebie w celu podniesienia umiejętności społeczno-komunikacyjnych uczestników poprzez zróżnicowane zadania, mające na celu naukę umiejętności współpracy i budowania teamu, a także poprzez warsztaty językowe, odgrywanie ról, prezentacje, rozmowy motywacyjne oraz symulacje dyskusji publicznych;
Poszerzenie horyzontów w zakresie różnych kultur oraz podnoszenie umiejętności funkcjonowania w międzynarodowym środowisku;
Zdobycie w sposób nowoczesny i interaktywny informacji z zakresu historii, ekonomii, turystyki, kultury oraz tradycji różnych krajów i życia mieszkańców;
Nauka przyjmowania roli lidera w krytycznych sytuacjach;
Przekazywanie wiedzy w jaki sposób podejść do poszukiwania pracy, aby osiągnąć sukces w postaci zdobywania wymarzonego stanowiska oraz pozycji w wymarzonym zawodzie.

Wyjazd uczniów klas VII i VIII SP do Środy Wlkp. na przedstawienie „Bajki” na podstawie utworów Ignacego Krasickiego

Październik

- Kształtowanie poczucia przynależności do grupy oraz rozwijanie umiejętności społecznych, kształtowanie przyjaznych relacji z innymi i umiejętności porozumiewania się;
 Korzystanie z zasobów instytucji kulturalnych;
Rozbudzanie w uczniach ciekawości poznawczej oraz umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu;
Odwiedzenie miejsc ważnych ze względu na ich historyczne i kulturowe dziedzictwo.
Zapoznanie z zasadami zachowania się w teatrze;
Umiejętność wyrażania własnej opinii na temat przedstawienia;
Zapoznanie z realiami pracy aktora teatralnego.

 Wyjazd uczniów klas VII-VIII SP do drukarni Abedik w Żernikach

 

 

Listopad

- Przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej, zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami;
Wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych;
Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego;
Motywowanie do świadomego wyboru własnej ścieżki zawodowej;
Zapoznanie się z procesem produkcji książek i zawodami z tym związanymi – introligator, drukarz, wydawca;
Ustalenie, jakie cechy charakteru są przydatne w pracy na stanowisku pracownika drukarni;
Porównanie własnych predyspozycji i zainteresowań z predyspozycjami niezbędnymi do wykonywania zawodu związanego z poligrafią;
Uświadomienie sobie szans i zagrożeń związanych z pracą w drukarni;
Przeprowadzenie wywiadu z pracownikiem drukarni.

Wyjazd uczniów klas IV–VIII SP do Teatru
im. A. Fredry w Gnieźnie oraz Czerniejewa – do ZPHU „Zet Be” - producenta cukierków „krówka”

Grudzień

- Rozbudzanie w uczniach ciekawości poznawczej oraz umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu;
Odwiedzenie miejsc ważnych ze względu na ich historyczne i kulturowe dziedzictwo;
Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się i wdrażanie do uczestnictwa w kulturze;
Korzystanie z zasobów instytucji kulturalnych (muzeum, teatr, park);
Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec kultury i obyczajów;
Zapoznanie się z procesem produkcji słodyczy i realiami pracy cukiernika.

 Wyjazd uczniów klas VII-VIII SP do Solaris Bus &Coach S.A.. Zakładu Budowy Konstrukcji Stalowych w Środzie Wlkp.

Luty

- Motywowanie do świadomego wyboru własnej ścieżki zawodowej;
Zapoznanie się z procesem produkcji elementów budowy pojazdów;
Ustalenie, jakie cechy charakteru są przydatne w pracy na stanowisku pracownika produkcji;
Uświadomienie sobie szans i zagrożeń związanych z pracą w Solaris;
Przeprowadzenie wywiadu z pracownikiem Solaris;
Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania;
Dostarczenie informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi;
Przygotowanie uczniów do podejmowania właściwych decyzji życiowych i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, tj. bezrobocie, stres, problemy zdrowotne.

Wyjazd uczniów
klas IV-VIII SP do Rogalina
i Puszczykowa – Muzeum Arkadego Fiedlera oraz Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie

Marzec

- Rozbudzanie w uczniach ciekawości poznawczej oraz umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu;
Odwiedzenie miejsc ważnych ze względu na ich historyczne i kulturowe dziedzictwo;
Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się i wdrażanie do uczestnictwa w kulturze;
Korzystanie z zasobów instytucji kulturalnych (muzeum, teatr, park);
Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec kultury i obyczajów;
Zapoznanie się z realiami pracy w muzeum.

Podsumowanie działań podjętych w ramach strategii. Wyjazd do Gdańska

Czerwiec

- Rozbudzanie w uczniach ciekawości poznawczej oraz umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu;
Odwiedzenie miejsc ważnych ze względu na ich historyczne i kulturowe dziedzictwo;
Motywowanie do poszerzania wiedzy historycznej i geograficznej;
Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się i wdrażanie do uczestnictwa w kulturze;
Korzystanie z zasobów instytucji kulturalnych;
Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec kultury i obyczajów.