Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej

Rada-RodzicowSkładka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 50 zł (płatne jednorazowo do 15 października lub 25 zł na semestr – w dwóch ratach – pierwsza do 15 października 2018 r., druga do 15 marca 2019 r. – u wychowawcy klasy). Pieniądze uzyskane z tej składki przeznaczone są m.in. na zakup czekolad na "Mikołajki", paczek świątecznych dla wszystkich uczniów. Ponadto są to środki, które przeznacza się na dofinansowanie wycieczek, imprez szkolnych i przygotowywanych na nie atrakcji, np. Pożegnanie Lata, Dzień Babci i Dziadka, Drzwi Otwarte, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, itp.

W przypadku inicjatyw i dofinansowania ze strony organu prowadzącego szkołę – Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi (np. wycieczki, Zielona Szkoła, EuroWeek, itp.) otrzymują je uczniowie, których rodzice opłacili roczną składkę na Radę Rodziców.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

Przewodniczący   Tadeusz Lewandowski
Z-ca przewodniczącego   Maria Konecka
Skarbnik   Szymon Woźny
Sekretarz   Barbara Wein-Krajewska
Członek   Iwona Strojna
Członek   Anna Borowczyk
Członek   Aleksandra Wichłacz
Członek   Beata Musiał
     
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej   Barbara Poślednia
W-ce przew. Komisji Rewizyjnej   Monika Czarna
Sekretarz   Agnieszka Skarbecka