Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


  eTwinning

Erasmus

Rada-RodzicowSkładka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 70 zł (płatne jednorazowo do 15 października lub 35 zł na semestr – w dwóch ratach – pierwsza do 15 października 2022 r., druga do 15 marca 2023 r. – u wychowawcy klasy). Pieniądze uzyskane z tej składki przeznaczone są m.in. na zakup czekolad na "Mikołajki", paczek świątecznych dla wszystkich uczniów. Ponadto są to środki, które przeznacza się na dofinansowanie wycieczek, imprez szkolnych i przygotowywanych na nie atrakcji, np. Pożegnanie Lata, Dzień Babci i Dziadka, Drzwi Otwarte, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, itp.

W przypadku inicjatyw i dofinansowania ze strony organu prowadzącego szkołę – Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi (np. wycieczki, Zielona Szkoła, EuroWeek, itp.) otrzymują je uczniowie, których rodzice opłacili roczną składkę na Radę Rodziców.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodniczący Tadeusz Lewandowski
Z-ca przewodniczącego Maria Konecka
Skarbnik Anna Borowczyk
Sekretarz Michalina Zawal
Członek Anna Lipska
Członek Katarzyna Sadzisz
Członek Dorota Joachimiak
Członek Szymon Woźny
Członek   Agnieszka Skarbecka
     
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Barbara Wein-Krajewska
Sekretarz Aleksandra Wichłacz