Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


Komu dzwonią, temu dzwonią…

Patrykowi Dydymskiemu z trzeciej klasy gimnazjum zadzwonił na chwałę dzwon, opowiadający pewną historię, którą jury nagrodziło III miejscem w Konkursie Literackim dla Młodzieży Powiatu Średzkiego pt. „Krajobrazy czasu”.

Konkurs był adresowany do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Nadesłanych zostało wiele prac. Ostatecznie, spośród 38 wybrano trzy.

Patryk Dydymski, jako autor opowiadania pt.” Opowieści starego dzwonu”, snuje historię, która z uwagi na jej ciekawą formę, język i styl w oczach jury była wyjątkowo piękna. Akcja opowiadania toczy się w Śnieciskach, a w fabułę wpleciona jest opowieść z przeszłości. Ci, którzy zechcą ją przeczytać, będą mogli to uczynić już niebawem, gdyż najlepsze opowiadania będą opublikowane i dostępne w Miejskiej Bibliotece w Środzie Wlkp.

Na uroczystej gali w dniu 14 VI 2013 r. Patryk odebrał nagrodę ufundowaną przez starostę średzkiego i gratulacje z rąk jury i organizatorów. Komentarze na temat pracy Patryka wypowiadane przez Panią dr Elżbietę Lijewską, historyka literatury i literaturoznawstwa z UAM oraz Panią dr Annę Roter-Bourkane, literaturoznawcę z UAM i opiekuna młodzieży stawiającej pierwsze kroki w twórczości literackiej, z pewnością staną się przyczynkiem do dalszego rozwoju talentu literackiego Patryka, a mnie jako opiekuna po raz kolejny utwierdziły w przekonaniu, że są jeszcze młodzi ludzie, którzy potrafią posługiwać się piękną polszczyzną i dostrzegać możliwości twórcze płynące poprzez słowa.

Dołączam zdjęcia z gali wręczenia nagród dokumentujące to ważne osiągnięcie, z którego szkoła jest dumna.
1 3 4
2 Patryk 12. g. sr. 27.06.2013 r

Patrykowi gratulujemy i życzymy dalszej pracy na niwie literackiej.

Dorota Ziółkowska-Jung