Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


  eTwinning

Erasmus

STRATEGIA DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wpisana w koncepcję pracy Niepublicznego Przedszkola „Tygryski” oraz Oddziału Przedszkolnego w Pigłowicach, opracowana przez Sylwię Antkowiak, Paulinę Gołuch, Annę Niemier i Joannę Michalską.

„Kosmos – odległa galaktyka”

Zadanie: Zapoznanie dzieci z terminem „kosmos”, wyjaśnienie z jakich elementów się składa. Uświadomienie, iż nie jesteśmy jedyną planetą we wszechświecie, poznanie pozostałych i ich cech charakterystycznych. Rozwijanie umiejętności matematycznych, orientacji przestrzennej, wyobraźni i logicznego myślenia.

Cele:

- wyjaśnienie dzieciom teorii, że „Ziemia krąży wokół Słońca” i rozumienie zjawiska następstwa dnia po nocy,
- posługiwanie się pojęciami związanymi z kosmosem: planeta, orbita, gwiazda, kometa, meteoryt, rakieta, kosmonauta, itp.
- dziecko potrafi wymienić nazwy planet i zna ich cechy charakterystyczne,
- zapoznanie z postacią Mikołaja Kopernika,
- wyjaśnienie, czym są gwiazdozbiory oraz jak się nazywają,
- podróże w kosmos są możliwe – poznajemy ich historię.

Metody i formy pracy:

Metody pracy są dostosowane do realizacji treści, możliwie zróżnicowane, aby przebieg zajęć był atrakcyjny:
- spacery i wycieczki,
- doświadczenia, eksperymenty
- zajęcia ruchowe i sportowe,
- spotkania i pogadanki, 
- metody audiowizualne (filmy, multibook),
- praca z literaturą (czytanie książek),
- obserwacje 

Oczekiwane efekty (dziecko):
- zna nazwy planet i ich cechy charakterystyczne,
- potrafi wymienić elementy, z których składa się kosmos,
- wie, że „Ziemia krąży wokół Słońca”,
- wie, dlaczego po dniu następuje noc,
- wie, że człowiek może podróżować w kosmos,
- wie kim jest Mikołaj Kopernik,
- zna nazwy kilku gwiazdozbiorów, wie, czym są,
- zna pojazdy kosmiczne umożliwiające poruszanie się w kosmosie

ZADANIA

TERMIN

CELE

Wyjazd do Ośrodka Kultury w Środzie Wlkp. na spektakl pt. „Cudowna Lampa Alladyna”

23.09.2019r.

- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny udział w spektaklu teatralnym,

- wdrażanie do poprawnego zachowania się w miejscach publicznych,

Zajęcia projektowe w szkole: Eksperymenty Suchy Lud przy współpracy z Centrum Innowacyjnej Edukacji

08.10.2019r.

- nauka przez doświadczanie,

- dowiadujemy się, czym jest suchy lód i co można z nim zrobić,

- wykonanie eksperymentów i odpowiedź na pytania: czy można zamrozić różę?, czy balon sam się nadmucha? Itp.

Zajęcia projektowe: wykonanie modelu Układu Słonecznego

23.10.2019r.

- poznanie wyglądu układu słonecznego,

- utrwalenie nazw wszystkich planet,

- poznanie cech charakterystycznych dla danej planety,

- ćwiczenia manualne

Zajęcia projektowe w szkole:

Zabawa andrzejkowa z wróżbami

28.11.2019r.

- kultywowanie zwyczaju wróżb andrzejkowych,

- integrowanie dzieci młodszych i starszych podczas wspólnie wykonywanych zadań,

- rozwijanie wyobraźni i fantazji oraz aktywności twórczej

Wyjazd do Ośrodka Kultury w Środzie Wlkp. na interaktywne widowisko multimedialne pt. „Kot w butach opowieść w kilku obrazach”

29.11.2019r.

- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny udział w spektaklu teatralnym,

- wdrażanie do poprawnego zachowania się w miejscach publicznych,

- wcielenie się w role aktorów,

- poznanie terminu: morał

Zajęcia projektowe w szkle: Warsztaty lizakowe z firmą Mądra Sova

Grudzień

- rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej dzieci,

- ćwiczenia manualne,

- dowiemy się jak powstały pierwsze lizaki i jakie skrywają tajemnice

Zajęcia projektowe w szkole:

Balik karnawałowy

Styczeń

- czerpanie radości ze wspólnej zabawy,

- kultywowanie zwyczaju karnawałowych zabaw,

- integrowanie dzieci młodszych i starszych podczas wspólnie wykonywanych zadań,

- rozwijanie wyobraźni i fantazji oraz aktywności twórczej

Zajęcia projektowe w szkole:

Dzień Babci i Dzień Dziadka - aktywny udział w przedstawieniu

21.01.2020r.

- przezwyciężanie lęku, wstydu przed wystąpieniami publicznymi

- umacnianie więzi z najbliższymi

- kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć podczas inscenizacji

Zajęcia projektowe w szkole: wspólne wykonanie rakiety

Luty

- rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej dzieci,

- wykorzystanie materiałów wtórnych,

- kształtowanie orientacji przestrzennej

Zajęcia projektowe w szkole: Planetarium Mobilne ASTROLAB

Marzec

- popularyzacja astronomii wśród dzieci,

- pokazanie zjawisk astronomicznych i geograficznych zachodzących na niebie oraz zilustrowanie praw fizycznych rządzących ruchem ciał niebieskich

Wyjazd do Laboratorium Wyobraźni w Poznaniu

29.04.2020r.

- wspólna podróż po przestrzeni kosmicznej,

- co widać na niebie,

- poznajemy najważniejsze zagadnienia związane z kosmosem, jak i z początkami życia na Ziemi

Wyjazd do: „Mikroskala” Park Makiet w Koninie

Maj

- zwiedzanie wystawy makiet przedstawiających rożne wydarzenia oraz budynki,

- interaktywne makiety kolejowe oraz kulkowe tsunami,

- wycinanie na ploterze termicznym figurek styropianowych,

- poznanie technik modelarskich

Zajęcia projektowe w szkole: Animacje z Filharmonią Pomysłów z okazji Dnia Dziecka

01.06.2020r.

- muzyczna edukacja dziecka,

- nauka przez zabawę,

- współpraca, umiejętność pracy w grupie

Zajęcia projektowe w szkole:

Dzień Mamy i Dzień Taty - aktywny udział w przedstawieniu

10.06.2020r.

- przezwyciężanie lęku, wstydu przed wystąpieniami publicznymi

- kształtowanie więzi z rodzicami,

- rozwijanie energiczności i dynamiczności dzieci poprzez udział w uroczystości