Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej

Strategia działań na rok szkolny 2016/2017 wpisana w koncepcję pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach, opracowana przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z przeznaczeniem dla dzieci z klas I-III

Cele główne:

– Rozwój zainteresowań uczniów pod kątem poznawania różnych zawodów.
– Ukazanie wartości pracy w życiu człowieka.
– Okazywanie szacunku dla ludzi pracy.
– Potrzeba przygotowania się do wykonywanego zawodu.
– Poznanie podstawowych pojęć i terminów związanych z wykonywaniem zawodu
– Poszerzenie wiedzy o rozwoju narzędzi pracy w poszczególnych zawodach.
– Poznanie miejsc pracy w najbliższym otoczeniu i udział  w wycieczkach do miejsc pracy.
– Zachęcanie uczniów do gromadzenia materiałów dotyczących różnych zawodów.
– Poszerzenie umiejętności posługiwania się komputerem.
– Prezentacja prac uczniów związanych z zawodem.

Cele szczegółowe:

– Okazuje szacunek dla ludzi pracy.
– Stara się być człowiekiem pracowitym.
– Interesuje się pracą ludzi dorosłych.
– Zna zawody wykonywane przez rodziców.
– Wyjaśnia znaczenie pracy jednych osób dla drugich.
– Posługuje się podstawowymi terminami i pojęciami używanym i w wybranych zawodach.
– Zna legendy, piosenki, przysłowia, wiersze, opowiadania związane z niektórymi zawodami.
– Kojarzy wytwory ludzi pracy z wykonywanym zawodem.
– Potrafi  wykonywać proste czynności wynikające z wykonywania różnych zawodów.
– Korzysta z pomocy multimedialnych.

Rok szkolny 2016/2017 upłynie pod hasłem: „Bez pracy nie ma kołaczy”.

Metody i formy pracy:

Scenki, pogadanki, gry i zabawy , burza mózgów, piosenki, działania plastyczne, prelekcje, prezentacja multimedialna, dyskusje, wywiady, praca indywidualna i w grupach, piosenki

Narzędzia i środki dydaktyczne:

Rekwizyty, albumy ,plansze graficzne, prasa, telewizja ,multimedia, gry i układanki dydaktyczne, wytwory dzieci.

Formy działania:

– Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
– Wykonywanie prac plastycznych i innych wytworów uczniów.
– Wystawy prac uczniów- promocja osiągnięć uczniów.
– Udział w zabawach dydaktycznych –odgrywanie ról, scenki dramowe.
– Udział uczniów w konkursach i wycieczkach.
– Publikacje w prasie lokalnej i na stronie internetowej szkoły.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTU EDYKACYJNEGO:

Zadania Termin

Zajęcia inauguracyjne w szkole. Nauka tańca latynoamerykańskiego pod kątem festynu.

Wprowadzenie do tematu. Wyjaśnienie dzieciom pojęcia zawód. Zagadki dotyczące rozmaitych zawodów.

Zawodowe skojarzenia.

Zabawa z fabułą- dzień w szkole.

Zajęcia w terenie.

Wycieczka do Centrum Aktywności w Środzie Wlkp. –zawód sportowiec.

Zajęcia w szkole.

Spartakiada sportowa- wdrażanie do współzawodnictwa i rywalizacji sportowej, rozwijanie odporności w sytuacji porażki lub zwycięstwa.

wrzesień 2016

Festyn rodzinny „Cierpliwość i praca ludzi wzbogaca”.

Zumba dla dzieci prowadzona przez panią Sylwię z Centrum Aktywności w Środzie Wlkp.

Kalambury.

Praca plastyczna- przedstawienie w sposób obrazowy cech charakterystycznych dla danego zawodu.

Zajęcia w terenie.

Stara chata u Kowola w Kluczewie „Życie na wsi”

Zajęcia w szkole- czytanie bajki Marii Konopnickiej pt. „Jak to z lnem było”

„Od ziarenka do bochenka” – historyjka obrazkowa przedstawiająca pracę rolnika w dawnej i współczesnej wsi.

Zajęcia w terenie.

Leśniczy- spotkanie z leśniczym.

Zajęcia w klasie.

Poznajemy zwierzęta polskich lasów i łąk- wykonanie przez dzieci makiety lasu lub łąki.

październik 2016

Zajęcia w klasie.

Spotkanie z weterynarzem.

Dzielenie się wiedzą zdobytą po spotkaniu z weterynarzem- dzieci odpowiadają na pytania nauczyciela, rozmowa kierowana.

Wzorowe czytanie przez nauczyciela wybranych 2 lub 3 rozdziałów książki Gosta Knutsson pt. „Przygody Filonka Bezogonka” w celu zachęcenia do przeczytania całej lektury i poznania dalszych losów małego kotka.

Obejrzenie filmu lub wybranego odcinka do wyboru: „Lessie wróć”, „Czterej pancerni i pies”, „Przygody psa Cywila”, „Przygód kilka wróbla Ćwirka”

Zajęcia w terenie.

Lotnisko Ławica- poznanie zawodu pilota (wykonywane czynności, zagrożenia, środowisko pracy), oraz wymagane cechy osobowościowe np. dobry wzrok, sprawność fizyczna.

listopad 2016
Wyjazd do Fabryki cukierków „Karmelkowo” grudzień 2016
Konkurs plastyczny pt:„Mój wymarzony zawód” styczeń 2017
Wyjazd do Poczty Polskiej w Środzie Wlkp. Poznanie zawodu listonosza. luty 2017
Wyjazd do piekarni „Adam i Ewa „ w Zielnikach. Poznanie pracy piekarza. marzec 2017

Wizyta stomatologa w szkole.

Promocja zdrowego uzębienia, uwrażliwienie na prawidłowe dbanie o higienę jamy ustnej.

Obejrzenie filmów: „ Przygody gwiazdeczek w Kosmosie” oraz „Wyprawa Zuzi po śnieżnobiały uśmiech ”

Nauka piosenki pt: „ Śnieżnobiały uśmiech”

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „Mini ZOO w Pawłowie”

kwiecień 2017

Wyjazd do Powiatowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp..

Konkurs recytatorski poezji o zawodach.

maj 2017

Przeczytanie wiersza Juliana Tuwima” Wszyscy dla wszystkich” .

Poznanie zawodu kolejarza. Przejazd kolejką wąskotorową połączony z pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

czerwiec 2017

Zawody dobrze nam znane- prezentacja, zagadki o wybranych zawodach, charakterystyczne cechy zawodów

Sportowiec – wycieczka do Centrum Aktywności

Festyn Zumba dla dzieci

Weterynarz – wizyta w szkole

Lotnisko Ławica lub Kobylnica zawód pilota

Dentysta - wizyta w szkole

Stara Chata u Kowola w Kluczewie „Życie na wsi” 25 zł

Konkurs poezji o zawodach

Konkurs plastyczny „Mój wymarzony zawód”

LEŚNICZY – spotkanie z leśniczym podczas edukacyjno-rekreacyjnej wycieczki pod hasłem: „WSZYSTKIE BARWY JESIENI” do lasu.

Wycieczka do ZOO

Przejazd kolejką wąskotorową – kolejarz

Strażak - wizyta w szkole lub Straży

Lekcja w kinie

Piekarnia Adam i Ewa w Zielnikach

Fabryka cukierków, pałac Czerniejewo

Mini zoo gospodarstwo agroturystyczne Pawłowo

Wizyta na poczcie