Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


  eTwinning

Erasmus

Luty – płatne gotówką w sekretariacie szkoły lub przelewem do dnia 10.II.kucharz gif

W związku ze znacznym wzrostem cen za artykuły spożywcze, od dnia 01 września 2022 r. ulega zmianie koszt dziennej stawki  za wyżywienie w stołówce szkolnej:
- śniadanie 2,50 zł
- obiad 6,50 zł
- podwieczorek 2,00 zł 

Płatności za wyżywienie można uiszczać przelewem na koto:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY I KULTURY NA WSI
06 1020 4160 0000 2702 0230 7700
TYTUŁEM:
Opłata za wyżywienie w miesiącu: ................
Imię i nazwisko dziecka, klasa: .............

1. Dla wszystkich
    – obiad
2. Przedszkole: 
    – śniadanie + obiad
    – śniadanie + obiad + podwieczorek
 

Informacja dotycząca odliczenia kosztów za obiady.
Przypominamy, że w przypadku nieobecności dziecka w szkole, z odliczenia kosztów za obiady skorzystać mogą tylko uczniowie, których rodzice zgłoszą ich nieobecność w sekretariacie szkolnym (lub telefonicznie) najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka, która trwać będzie powyżej pięciu dni.

Nie stosuje się odliczeń za pojedyncze dni, gdyż produkty do stołówki szkolnej zamawiane są z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Odliczeń dokonuje wyłącznie Sekretarz Szkoły na podstawie posiadanych danych od rodziców.
Samodzielne odliczania nie będą uwzględniane.

jadlospis 30 01 03 02 2023 

>> Jadłospis tabela porcji i kcal – zobacz więcej

>> Przedszkole jadłospis – zobacz więcej