Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


  eTwinning

Erasmus

 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz imprez sportowo-okolicznościowych.
 2. Korzystanie z Sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela
 3. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
 4. Za stan Sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, personel pedagogiczny oraz osoby korzystające z Sali.
 5. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel, osoba prowadząca zajęcia.
 6. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny: obuwie gimnastyczne (halówki, trampki itp.), spodenki, koszulka lub dres.
 7. Należy dbać o to, aby strój gimnastyczny był czysty.
 8. Na salę gimnastyczną ćwiczący wchodzą bez biżuterii. Wszystkiego rodzaju niebezpieczne przedmioty takie jak: kolczyki, łańcuszki, zegarki pozostawia się depozycie u nauczyciela.
 9. Młodzież ćwicząca w Sali gimnastycznej zobowiązana jest przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.
 10. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 11. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi.
 12. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z Sali gimnastycznej po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z dyrekcją szkoły.
 13. Nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących na poszczególnych obiektach sportowych wpływa na ostateczną oceną z wychowania fizycznego.
 14. Po skończonej lekcji uczniowie porządkują sprzęt i salę. Nauczyciel sprawdza czy sala pozostanie w należytym porządku, gasi zbędne oświetlenie.

Zabrania się :

 1. Wchodzenia na salę w butach.
 2. Uprawiania ćwiczeń w stroju niegimnastycznym.
 3. Wchodzenia na salę w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami WF.
 4. Brutalnego zachowania się, krzyków, popychania się.
 5. Wspinania się po drabinkach, linach, kopania piłki w sposób niezorganizowany ze względu na niebezpieczeństwo.
 6. Przesuwania sprzętu po parkiecie – sprzęt należy przenosić.

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2006 r.