Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz imprez sportowo-okolicznościowych.

 2. Korzystanie z Sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela

 3. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.

 4. Za stan Sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, personel pedagogiczny oraz osoby korzystające z Sali.

 5. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel, osoba prowadząca zajęcia.

 6. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny: obuwie gimnastyczne (halówki, trampki itp.), spodenki, koszulka lub dres.

 7. Należy dbać o to, aby strój gimnastyczny był czysty.

 8. Na salę gimnastyczną ćwiczący wchodzą bez biżuterii. Wszystkiego rodzaju niebezpieczne przedmioty takie jak: kolczyki, łańcuszki, zegarki pozostawia się depozycie u nauczyciela.

 9. Młodzież ćwicząca w Sali gimnastycznej zobowiązana jest przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.

 10. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.

 11. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi.

 12. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z Sali gimnastycznej po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z dyrekcją szkoły.

 13. Nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących na poszczególnych obiektach sportowych wpływa na ostateczną oceną z wychowania fizycznego.

 14. Po skończonej lekcji uczniowie porządkują sprzęt i salę. Nauczyciel sprawdza czy sala pozostanie w należytym porządku, gasi zbędne oświetlenie.

  Zabrania się :

 1. Wchodzenia na salę w butach.

 2. Uprawiania ćwiczeń w stroju niegimnastycznym.

 3. Wchodzenia na salę w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami WF.

 4. Brutalnego zachowania się, krzyków, popychania się.

 5. Wspinania się po drabinkach, linach, kopania piłki w sposób niezorganizowany ze względu na niebezpieczeństwo.

 6. Przesuwania sprzętu po parkiecie- sprzęt należy przenosić.
  Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2006r.  

  Na górę strony