Podziękowanie

Podziękowanie

Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


Egzamin gimnazjalny 2018

Średnia / Przedmiot Historia i WOS Język polski przyroda matematyka Język angielski - podst. Język angielski - rozszerzony
Szkoły 68 65,38 54,63 55,25 66 44,75
Gminy 54,85 59,54 51,79 44,44 61,42 45,11
Powiatu 57,03 62,64 53,09 46,18 61,63 46,25