Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


  eTwinning

Erasmus

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIGŁOWICACH

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie.
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie. Lektury szkolne należy zwrócić w ciągu dwóch miesięcy.
3. Z księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie) korzystamy tylko na miejscu – w kąciku czytelniczym biblioteki wg potrzeb.
4. Za szkody wynikłe z winy użytkownika, związane z zagubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem książki odpowiada czytelnik.
5. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie jest niemożliwe, czytelnik zobowiązany jest zwrócić gotówką pięciokrotną aktualną wartość rynkową.
6. Z komputerów mogą korzystać czytelnicy klas IV–VI Szkoły Podstawowej oraz klas I–III Gimnazjum w czasie wolnym przed lekcjami i po lekcjach, w wyjątkowych wypadkach w czasie długiej przerwy. Za stan komputera odpowiada użytkownik.

W Bibliotece należy zachować ciszę i spokój.