Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


Lp. FORMA SPOTKANIA Z RODZICAMI DATA GODZINA
1) Zebranie dla rodziców dzieci z Przedszkola "Tygryski", oddziału przedszkolnego, klas I-III SP 12.09.2018 17.00
2) Zebranie dla rodziców dzieci klasIV-VIII SP i III Gim 12.09.2018 18.00
3) Konsultacje indywidualne dla rodziców – pierwsza środa miesiąca 03.10.2018 18.00
4) Zebrania dla rodziców dzieci z Przedszkola "Tygryski", oddziału przedszkolnego, klas I-VIII SP i III Gim 07.11.2018 17.00
18.00
5) Konsultacje indywidualne dla rodziców – pierwsza środa miesiąca 05.12.2018 18.00
6) Konsultacje indywidualne dla rodziców – pierwsza środa miesiąca 02.01.2019 18.00
7) Zebrania dla rodziców dzieci z Przedszkola "Tygryski", oddziału przedszkolnego, klas I-III SP a poóżniej IV-VIII SP i III Gim
Konsultacje indywidualne dla rodziców – pierwsza środa miesiąca
06.02.2019 17.00
18.00
8) Konsultacje indywidualne dla rodziców – pierwsza środa miesiąca 06.03.2019 18.00
9) Konsultacje indywidualne dla rodziców połączone z wywiadówką dla klas I-VIII SP i III Gim. 03.04.2019 17.00
18.00
10) Konsultacje indywidualne dla rodziców – pierwsza środa miesiąca 08.05.2019 18.00


zapraszają
Dyrekcja Szkoły i Grono Pedagogiczne