Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY OBOWIĄZUJĄCE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W PIGŁOWICACH W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII
podczas możliwości korzystania z biblioteki szkolnej 

I. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników Biblioteki

 1. W bibliotece przy wejściu umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
 2. Od uczniów korzystających z Biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.
 3. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych podczas przeglądania woluminów bibliotecznych.
 4. W Bibliotece może przebywać jeden uczeń i nauczyciel bibliotekarz.
 5. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Zamówione przez czytelnika książki podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
 6. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia książek.
 7. Zalecane jest jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 8. W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 Biblioteka otwarta będzie dla uczniów w wyznaczonych dniach i godzinach podczas przebywania uczniów w szkole na konsultacjach.
 9. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu ucznia lub pracownika stosowane są procedury postępowania zawarte w procedurach bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w szkole podstawowej.

II. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

 1. Uczeń zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami Biblioteki i innymi osobami korzystającymi z Biblioteki.
 2. Po przyjęciu książek od ucznia każdorazowo zostaje zdezynfekowany blat, na którym leżały książki.
 3. Przyjęte książki zostają odłożone na okres minimum 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. Choć książki są papierowe to ich okładki, np. lakierowane, są wykonane z tworzyw sztucznych i wirus na ich powierzchni pozostaje dłużej niż na papierze.
 4. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się.